Autókölcsönzés feltételei

Kezdőlap / Autókölcsönzés feltételei
 • Kaució összege: 50.000Ft.
 • A KAUCIÓ ÉS A BÉRLETI DÍJ az autó átvételekor (előre) fizetendő!!
 • Nyitva-tartásunk rugalmas, autóinkat előre egyeztetett időpontban adjuk át. (8:00-19:00 között)
 • Időpont egyeztetés: Tel.: 70/318-23-23
 • Amennyiben a megbeszélt időpontban a megrendelő nem érkezik meg átvenni az autót (és a kését nem jelzi kollégánknak), JOGUNKBAN ÁLL AZ AUTÓT MÁSNAK BÉRBE ADNI!!
 • Amennyiben autónkat nem érezzük biztonságban, úgy nem létesítünk bérleti jogviszonyt!
 • Autóink (KIZÁRÓLAG előzetes egyeztetés alapján) külföldre is vihetők.

Szükséges papírok magánszemélyek esetén:

 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • jogosítvány

Szükséges papírok cég esetén:

 • cégkivonat
 • aláírási címpéldány
 • Valamint a cég nevében eljáró személytől:
 • meghatalmazás
 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • jogosítvány
 • A gépjármű visszavételi időpontjához képest 1 órán túli késés esetén 1 napi bérleti díjat számítunk fel.
 • Autóinkat tele tankkal és kitakarítva adjuk át, a bérlés időtartamának befejeztével ugyanúgy kérjük vissza.
 • Ha az üzemanyagszint visszavételnél alacsonyabb, mint a kiadáskor feltüntetett mennyiség, fél tanknál nagyobb eltérés esetén tele tankot, fél tanknál kisebb eltérés esetén fél tanknak megfelelő mennyiségű üzemanyagot kell a Bérlőnek megfizetnie.
 • Autóinkban TILOS A DOHÁNYZÁS, ALKOHOL FOGYASZTÁS ÉS ÁLLATOK SZÁLLÍTÁSA (ellenkező esetben a kaucióból a takarítás és kárpit tisztítás teljes költségére 10000Ft+áfa levonásra kerül)
 • Autóinkkal minden nemű vontatás TILOS!!!! ( utánfutó, tréler, másik jármű, stb)
 • Szemetet, hulladékot, hulladékfémet szállítani (“vasazni”) TILOS!
 • A bérleti díj nem tartalmazza az autópálya használat díját (kivéve ha a konkrét autó mellett jelölve van), útdíjakat, az esetleges behajtási engedélyek díját, komp vagy egyéb szállítóeszköz igénybevételének díját, parkolási díjakat.
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. alapján cégünk a bérlők személyes adatait kezeli, tárolja, és amennyiben a gépjárművel bűncselekményt, szabálysértést (útdíj fizetés elmulasztása, gyorshajtás, tilosban parkolás stb) követnek el, úgy a hatóságok felé kiadja.
 • Autóinkat szabotázsvédelemmel ellátott GPS/GPRS/GSM alap nyomkövetőkkel láttuk el. A rendszer folyamatosan rögzíti az autó sebességét, fordulatszámát,terhelését, határátlépést, ajtók nyitott-zárt állapotát, pillanatnyi és visszamenőleges földrajzi helyét. “Távoli leállítás” opcióval rendelkezik.

 • Cégünk a a gépjárművek után megfizeti a cégautó adót, kötelező biztosítást, gépjárműadót.
 • Autóinkat Szombathely területén, indokolt esetben, kiszállítjuk (kizárólag ELŐZETES egyeztetés alapján).
 • A bérautó esetleges meghibásodása esetén lehetőség szerint csereautót biztosítunk.
 • A bérleti szerződés határozott időre szól. A határozott idő leteltével a szerződés megszűnik. Kölcsönbevett járművet legkésőbb a szerződésben meghatározott bérleti időtartam végéig bérbeadónak vissza kell szolgáltatni. Meghosszabbítás kizárólag írásban lehetséges! Amennyiben a kölcsönzési idő lejártára a gépkocsi nem kerül visszaadásra a Bérbeadó jogosult előzetes értesítés nélkül intézkedni a bérlet tárgyának- akár önhatalom igénybe vételével történő- elszállításáról. A késedelem idejére járó bérleti díj, valamint a késedelem időtartamára késedelmi kamatként a mindenkori Ptk. szerinti késedelmi kamat, illetve az egyéb költségek a Bérlőt terhelik. Ha Bérlő a bérlet tárgyát lejáratkor- fentiek szerint- nem szolgáltatja vissza, illetve ha már, erre utaló körülmény merül fel, úgy a Bérbeadó vélelmezi, hogy a Bérlő a gépkocsi vonatkozásában a Btk. 317§ -ba ütköző sikkasztás bűntettét követte el, ezért jogosult Bérlő ellen büntető feljelentést tenni, illetve a gépkocsit köröztetni. Ugyanígy járhat el a Bérbeadó, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérautó késedelmes visszaszolgáltatásáért vagy az autó vissza nem szolgáltatásáért a Bérbeadó az ebből adódó kár megtérítésére igénybe veheti a Bérlő által befizetett kauciót.

Keressen minket!

Autókölcsönzés

Cím: 9700 Szombathely Nárai u.2
E-Mail: berauto@tarek.hu

Időpont egyeztetés:

Tel.: +36/70/318-23-23 elérhetőek vagyunk hétköznap 8-19 óra között, ezen kívül kérem írjon SMS-t. Amint tudjuk visszahívjuk.

Nyitvatartásunk rugalmas az Önök igényeihez igazodva (emberi léptékben), akár hétvégén is. Autóinkat előre egyeztetett időpontban adjuk át és vesszük vissza. Mindenkit kérünk az időpontok betartására.

AMENNYIBEN A MEGBESZÉLT IDŐPONTBAN A MEGRENDELŐ NEM ÉRKEZIK MEG ÁTVENNI AZ AUTÓT (ÉS A KÉSÉST NEM JELZI KOLLÉGÁNKNAK),JOGUNKBAN ÁLL AZ AUTÓT MÁSNAK BÉRBE ADNI!!

  Ezt az űrlapot és oldalt a reCAPTCHA védi és a Google Adatkezelése, valamint Általános Szerződési Feltétele vonatkozik rá.